"De enige manier om te komen waar je wilt zijn, is te zijn waar je bent"
Anna Vali

 

Citaten

“Loop niet weg om vrij te zijn. Als u uzelf ontvlucht, gaat uw gevangenis met u mee.”
G.Thibor

“Liefde is het kind van vrijheid, nooit dat van dominantie.”
Erich Fromm

“Een vriend is iemand bij wie je de volledige vrijheid krijgt je zelf te zijn.”
Jim Morrison

“In de angst wordt de mens zich bewust van zijn vrijheid.”
Jean-Paul Sartre

“Verwondering is het begin van wijsheid”
Dalai Lama

“Aandacht biedt de kiem van een relatie, en daaruit zal een mens opstaan”
Andries Baart

“De enige manier om te komen waar je wilt zijn, is te zijn waar je bent”
Anna Vali

“Als je het proces ter harte neemt, dan zorgt het doel wel voor zichzelf”
Mahatma Gandhi

“Jij, jij zelf, evenzeer als wie dan ook in het gehele universum, verdient jouw liefde en affectie.”
Boeddha

” Er is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging, zonder emotie”
C.G. Jung

” Je moet van twee kanten komen om elkaar te kunnen ontmoeten”
Stef Bos

“We begrijpen het wonder van het leven pas dan wanneer we bereid zijn het onverwachte een kans te geven”
Paul Coelho

“Als gevoel de vrijheid krijgt, verandert leegte in ruimte”
onbekend

“Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Het is niet ons licht, maar onze schaduw, die ons het meest beangstigd”
Nelson Mandela

“Lef is het eenvoud van leven”
Loesje

“Don’t tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon”
Michael Jordan

“Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.
Albert Einstein

“Je hoeft niet goed te zijn om te beginnen. Je moet wel beginnen om goed te kunnen zijn.”
Paul Coelho

“Moed is niet de afwezigheid van angst, maar de beoordeling dat iets belangrijker is dan je angst.”
Ambrose Redmoon

“Niemand kan vluchten voor zijn hart. Daarom is het beter te luisteren naar wat het zegt…”
Paulo Coelho

Wie durft te verdwalen, vindt nieuwe wegen.”
Erasmus

 “Touch comes before sight, before speech. It is the first language and the last, and it always tells the truth.”
Margaret Atwood

  

Overtoom 570, 1054LN Amsterdam | T 0616445980 | E info@haptotherapiemris.nl
KvK 343485840000 | BIG- registratienummer 09049002104 | VVH registratienummer 507A